Jakako Logo

Podržavamo dalji razvoj održive i ekonomije zasnovane na deljenju resursa.

Razvijamo online platformu koja će omogućiti preduzećima i pojedincima da lakše i brže ponude, pronađu, provere dostupnost, rezervišu i plate opremu ili uslugu koja im treba i kada im treba.

Brzo i lako podelite svoje slobodne resurse i kapacitete.
Deljenje resursa je briga o društvu, životnoj sredini i ekonomiji.