Jakako Logo
Hidraulična presa 40 tona
jakako2022-20221022115447088d14565.jpg
jakako2022-20221022115442406f44e73e.jpg

Hidraulična presa 40 tona

Opis

Hidraulična presa za savijanje lima od 40 tona. Troškovi struje i operatera uključeni u cenu.

Cena

60 EUR / po danu

Brzo i lako podelite svoje slobodne resurse i kapacitete.
Deljenje resursa je briga o društvu, životnoj sredini i ekonomiji.